ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Meeting Revolution ปฏิวัติ...การประชุมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การประชุม
รหัสหนังสือ­ 02001717
เลข ISBN 9789748221922
ปีที่นำเข้า 2006-11-19
จำนวนหน้า 353
รายละเอียด การปฏิวัติการประชุม ถือเป็นแนวโน้มใหม่ในการบริหารจัดการสมัยปัจจุบัน เนื่องจากการประชุมเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน หาแนวทาง ตลอดจนหาข้อสรุปก่อนที่จะนำข้อสรุปสู่การปฏิบัติตามแผนอันเป็นก้าวแรกและถือเป็นหัวใจของเป้าหมายทั้งหมด แต่ว่า องค์การส่วนใหญ่กลับมองข้าม ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมเท่าที่ควร ไม่มีการวางแผนการประชุมที่ดี ไม่ได้ใช้ที่ประชุมเป็นที่สำหรับการระดมความคิดความเห็น ตลอดจนมันสมองอย่างแท้จริง เพียงแต่อาศัยที่ประชุมเป็นรูปแบบให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินในแต่ละเรื่อง แต่แท้ที่จริงแล้ว ข้อสรุปนั้นกลับมีคำตอบเรียบร้อยล่วงหน้าแล้วด้วยความเห็นของคนไม่กี่คน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21