ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เตรียมหนูเข้า ป.1 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง SKYKIDS
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002025
เลข ISBN 9786162130311
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 33
รายละเอียด สำหรับชุด เตรียมหนูเข้า ป.1 ทั้ง 9 เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับหนูๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และผู้ปกครองสามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ได้ด้วย ทั้งในด้านทักษะ การคิด การจำ การสังเกต การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบ การจำแนก และการจัดหมวดหมู่ เรียนรู้เรื่องเวลา เรียนรู้เรื่องเงิน พร้อมทั้งด้านมิติสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72