ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> หลักเศรษฐศาสตร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร. สุริยะ เจียมประชานรากร
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002359
เลข ISBN 9789743025808
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 306
รายละเอียด นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ ถ่ายทอดในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบความรู้เข้าใจอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21