ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ความเป็นมนุษย์ กับ การเข้าถึงสิ่งสูงสุด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003444
เลข ISBN 9786165261074
ปีที่นำเข้า 2014-07-17
จำนวนหน้า 98
รายละเอียด ศตวรรษที่แล้วคนตายจากสงครามต่างๆ ประมาณ ๒๐๐ ล้านคน ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ยิ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงมากขึ้น การทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งบนดิน ในน้ำ และในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งโลกจะไม่สามารถดำรงความสมดุลของระบบไว้ได้และอาจพังทลายลงมาในไม่ช้า อันจะนำมนุษยชาติไปสู่การเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในวิกฤตโลกครั้งนี้ รากฐานของวิกฤตการณ์อยู่ที่การยึดมั่นในระดับต่ำที่ไม่ใช่สิ่งสูงสุด คือ การยึดมั่นในตัวตน หมู่พวก เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนาเฉพาะของตน ยึดมั่นในทิฐิ ทฤษฎี ความรู้ ความคิด เทคโนโลยี ยึดมั่นในอำนาจและเงิน ความยึดมั่นในระดับต่ำ เกิดจากจิตสำนึกที่เล็กหรือคับแคบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความจริง ความเจ็บป่วยของโลกในปัจจุบันจะไม่สามารถเยียวยาโลกได้ ถ้าความคิด ทฤษฎี วิธีการใดๆ ยังอยู่บนฐานของจิตสำนึกเก่าๆ อันอยู่ในระนาบต่ำ การจะเยียวยาโลกให้หายป่วยได้มนุษย์จะต้องกลับไปหาศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ ศักยภาพของการเข้าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งเป็นธรรมชาติในส่วนนอกใหญ่ (Neo-cortex) ของสมองมนุษย์ที่รอคอยการใช้ให้สมศักยภาพมากกว่าสองแสนปีแล้ว ตั้งแต่ชาติพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นพิภพนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.106