ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> กรุ่นกลีบ ความสุข
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003453
เลข ISBN 9786165261241
ปีที่นำเข้า 2014-07-17
จำนวนหน้า 121
รายละเอียด หนังสือ “กฎแห่งกรรม : เลือกเกิดได้ ถ้าตายเป็น” ซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดย “พระธรรมวิสุทธิกวี” ได้อธิบายถึง “กรรม” อันเป็นหลักการที่สำคัญอันหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยจำแนกความเข้าใจเรื่องกรรมออกเป็นประเภท เป็นขั้นเป็นตอน ไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่า “กฎแห่งกรรม” นั้นเป็นตัวบงการที่สำคัญยิ่งต่อความเป็นไปต่างๆ ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกขณะจิต ไม่ว่าจะเป็นภพชาติปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต ตราบเท่าที่ยังคงเวียนตายว่ายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72