ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชนอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง ไทย -- ภาวะสังคม, ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
รหัสหนังสือ­ 02003456
เลข ISBN 9786165261296
ปีที่นำเข้า 2014-07-17
จำนวนหน้า 97
รายละเอียด จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน “เสนอวิถีคิดใหม่” เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นวิถีคิดแบบเชื่อมโยงจากฐาน ให้ฐานที่แข็งแรง เชื่อมโยงและรองรับส่วนบน ถ้ามองให้ลึกแล้วเป็น “วิถีคิดแบบมัชมาปฏิปทา” หรือ “ตามแนววิทยาศาสตร์ใหม่” ที่ทุกอย่างล้วยเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป็นรูปธรรมของ “เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ” ที่สามารถเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.31.191