ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> แผ่นดินไหว พิบัติภัยที่คนไทยต้องพร้อมรับมืออ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ไพบูลย์ นวลนิล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003563
เลข ISBN 9786165263399
ปีที่นำเข้า 2014-07-18
จำนวนหน้า 233
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือประเภทนวนิยาย แต่เขียน ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวขั้นต้นเพื่อผู้สนใจทั่วไป แต่ครอบคลุมเนื้อหาสาระพื้นฐานที่จำเป็นและข้อมูลเกี่ยวข้อง ทั้งภัยอันตรายและประโยชน์จากคลื่นแผ่นดินไหวไว้อย่างครบถ้วน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177