ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> 40 ภิกษุณีพระอรหันต์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปัญญา ใช้บางยาง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ธรรมสภา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003811
เลข ISBN 9786160305216
ปีที่นำเข้า 2014-08-13
จำนวนหน้า 252
รายละเอียด 40 ภิกษูณีพระอรหันต์ ในสมัยพุทธกาล คำชี้แจงบางประเด็น "ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินับถึงภิกษุณี" ได้แสดงพุทธประวัติภิกษุณี แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะจำนวน 13 รูป และภิกษุณีที่ไม่เป็นเอตทัคคะจำนวน 27 รูป รวมได้ภิกษุณี 40 รูป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178