ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> Android App Development ฉบับสมบูรณ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย และ ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ IDC Premier
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003881
เลข ISBN 9786162003615
ปีที่นำเข้า 2014-08-19
จำนวนหน้า 362
รายละเอียด แนะนำให้รู้จักระบบปฏิบัติการ Android - แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน - พัฒนาแอพพลิเคชันอย่างง่าย - รู้จักและใช้งาน User Interface - เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ - พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรับส่งข้อความ (SMS) - พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งาน GPS - พัฒนาแอพพลิเคชันติดต่อบนเครือข่าย - พัฒนาแอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล - พัฒนาเกมในระบบ 2 มิติ - แนะนำการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง - รู้จักการใช้งาน Sensor - แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน - แนะนำการอัพโหลดแอพพลิเคชันขึ้น Google Play - แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.160.97