ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์



อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุภฤกษ์ บุญกอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003933
เลข ISBN 9786162131257
ปีที่นำเข้า 2014-08-21
จำนวนหน้า 203
รายละเอียด รวมเรื่องราวพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล พร้อมพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พระองค์ได้ใช้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้รับความเจริญก้าวหน้าตราบจนทุกวันนี้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบการ์ตูนชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.85.80.239