ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> เจ้าแม่กวนอิม(ฉบับการ์ตูน)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003956
เลข ISBN 9789743897375
ปีที่นำเข้า 2014-08-26
จำนวนหน้า 240
รายละเอียด หนังสือฉบับการ์ตูนเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับพระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ผู้ทรงมีวงพักตร์งดงามละมุนเปี่ยมเมตตา พระเกศาดำขลับดุจเมฆยามรติกาล พระฉวีผุดผ่องบริสุทธิ์ยิ่งกว่างาช้าง พระเนตรงามกว่านัยน์ตาของสตรีใดในโลก พัสตราภรณ์เครื่องทรงสีขาวสกาวแสงราวสายฟ้า พระหัตถ์ซ้ายทรงแจกันหยกขาวเปี่ยมน้ำทิพย์แห่งความกรุณา พระหัตถ์ขวาทรงกิ่งหลิว พระกรรณคอยสดับฟังเสียงร่ำร้องทุกขเวทนาของสัตว์โลก พระเมตตายิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์แก่เรา สมพระนามพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร ถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูนสวยงามสนุกสนาน นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72