ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> เล่าเรื่องพระไตรปิฎก (ฉบับการ์ตูน)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003957
เลข ISBN 9786162130090
ปีที่นำเข้า 2014-08-26
จำนวนหน้า 303
รายละเอียด พระไตรปิฎก คือคัมภีร์ ที่รวบรวม คำสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ที่สุด แบ่งออกเป็น ๓ หมวด คือ หมวดพระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยของภิกษุ ภิกษุณี พระสุตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาและพระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยหลักธรรมที่สำคัญ นอกจานี้ยังมีเรื่องราวตั้งแต่การเริ่มต้นบัญญัติพระวินัยข้อแรกแก่สาวกการสังคายนารวบรวมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธประวัติอดีตชาติและปัจจุบันชาติและเกร็ดสำคัญต่างๆ ประวัติภิกษู ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่สำคัญ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.235.248