ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สังคมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประเวศ วะสี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003967
เลข ISBN 9786165070560
ปีที่นำเข้า 2014-08-29
จำนวนหน้า 99
รายละเอียด ผู้เขียนเสนอผ่านบทความ 9 เรื่อง พร้อมยกตัวอย่างทั้งบุคคลและองค์กรชุมชนกับแนวทางตามพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142