ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เซรามิกวิศวกรรมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004122
เลข ISBN 9786165561297
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 394
รายละเอียด ปัจจุบันเซรามิกขั้น สูง เซรามิกสมัยใหม่ หรือเซรามิกวิศวกรรม ได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมกับหลายอุตสาหกรรมทั้ง ทางตรงและทางอ้อม หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 01213431 เซรามิกวิศวกรรม (Engineering ceramics) หรือเซรามิกขั้น สูง (Advanced ceramics) ประกอบด้วยเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ โครงสร้าง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติทางแสง ทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กของผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยการใช้เทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานด้านเคมีด้านวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานเซรามิกสมัยใหม่หรือเซรามิกขั้น สูง เหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36