ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> จิตอัจฉริยะ ๒ (ยกกำลังสอง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004664
เลข ISBN 9786167036847
ปีที่นำเข้า 2014-12-15
จำนวนหน้า 250
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ต่อยอดมาจากหนังสือเล่มแรก ด้วยหลักการของจิตอัจฉริยะ ที่มีหัวใจหลักคือการเชื่อมโยง (อิทัปปัจจยตา) โดยมีพื้นฐานการมองว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งเชิงโครงสร้างและจิตวิญญาณ การสร้างอัจฉริยะทั่วไปนั้น มักมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการประสานองค์ธรรม เพื่อมาน้อมนำให้เกิดความดี จิตอัจฉริยะจึงเป็นความเป็นเลิศที่ประสานคุณความดีเข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นสมบัติที่ทุกคนจะใช้ยกระดับความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ หนังสือดำเนินเรื่องด้วยการ์ตูนที่ออกแบบมาจากขนมไทย ที่มีลายเส้นน่ารัก เพื่อสร้างให้เด็ก เยาวชนและคนทั่วไป ได้เข้าถึงองค์ธรรมต่างๆ ได้โดยง่าย พร้อมทั้งเพลิดเพลิน โดยมีการสอดแทรกคำคมที่ถอดรหัสจากธรรมะต่างๆ เป็นจุดกระตุ้นใจ และให้ผู้คนได้ส่งต่อแบ่งปันในการเครือข่ายทางโลกความจริงและโลกออนไลน์ อันจะเป็นการสืบทอดธรรมในเส้นทางของโลกยุคใหม่ เมื่อประสานภาพและคำเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เป็นการยกกำลังสอง ที่ได้มากกว่าการเป็นเพียงหนังสือทั่วไป แต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ชีวิตคนหนึ่งที่พร้อมจะมอบสิ่งดีให้กับเพื่อนเสมอ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

52.90.49.108