ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> บันทึกจอมทัพ พระเจ้าตากสินมหาราชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ลดา รุธิรกนก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004667
เลข ISBN 9786167036908
ปีที่นำเข้า 2014-12-15
จำนวนหน้า 224
รายละเอียด เป็นความสัตย์แห่งข้า ข้าทำความเพียรมิได้คิดแก่กายและชีวิต ทั้งนี้จะปรารถนาสมบัติพัสถานอันใดหามิได้ ปรารถนาแต่จะให้สมณะชีพราหมณ์สัตว์โลกเป็นสุข อย่าให้เบียดเบียนกัน ให้ตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นปัจจัยแก่โพธิญาณสิ่งเดียว ถ้าแลผู้ใดอาจสามารถอยู่ในราชสมบัติให้สมณพราหมณ์ประชาราษฎรเป็นสุขได้ จะยกสมบัติทั้งนี้ให้แก่บุคคลผู้นั้น แล้วข้าจะไปสร้างสมณธรรมแต่ผู้เดียว ถ้ามิฉะนั้น ปรารถนาศีรษะและหทัยวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะให้แก่ผู้นั้น พระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เมืองพุทไธมาศ เวลา บ่าย ๓ โมงเศษ หนังสือ บันทึกจอมทัพ พระเจ้าตากสินมหาราช จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระทรงพระราชสมภพครบรอบ ๒๘๐ พรรษา เพื่อให้ชาวไทยถวายสักการะในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ พร้อมถวายราชสดุดีด้วยการบันทึกพระราชกรณียกิจตามรอยการสร้างชาติของพระองค์ และเปิดเผย ‘พระราชประวัติที่ถูกว่างเว้น’ อันได้แก่ • ชาติกำเนิดผ่านคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ผู้เป็นอริยสงฆ์ • การสิ้นพระชนม์ที่แท้จริง • ความรักอันหาที่สุดมิได้ต่อราษฎร • การส่งต่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จากกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์ • การทรงพระกรรมฐานและเรื่องอัศจรรย์ ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมวัดที่สำคัญสมัยกรุงธนบุรีและเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตาก ตลอดจนการสืบสายราชสกุลที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39