ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> 99 สูตรอาหารว่าง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เอมอร ตรีภิญโญยศ
สำนักพิมพ์ PR Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02004889
เลข ISBN 9786162881589
ปีที่นำเข้า 2015-02-27
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด เมนูอาหารว่างสูตรต่าง ๆภายในเล่มนี้ ผู้เขียนได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมาแล้วอย่างได้ผล ไม่ว่าผู้ป่วยจะป่วยเป็นโรคมะเร็งในระยะใดก็ตาม สามารถรับประทานเมนูต่าง ๆ จากหนังสือเล่มนี้ได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดในการช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคร้ายให้กลับมาดีขึ้นและด้วยสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติจะช่วยทำให้โรคมะเร็งร้ายสลายไปจนหมดสิ้น หากสามารถรับประทานอาหารตามเมนูในหนังสือเล่มนี้อย่างต่อเนื่องและรับประทานต่อไปแม้ว่าคุณจะหายป่วยแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้โรคมะเร็งร้ายกลับมาหาคุณอีก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.86