ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ติดดาบให้สมอง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ติดดาบให้สมอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005006
เลข ISBN 9786163760050
ปีที่นำเข้า 2015-05-12
จำนวนหน้า 199
รายละเอียด ๑.ด้วยความคิดว่าการให้โอกาสเยาวชนบวชเรียนระยะสั้นๆอาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีชีวิตที่ประเสริฐสุดระยะยาวก็ได้ เพียงแต่ชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันปลูกต้นกล้านี้ด้วยมือแห่งศรัทธาและแรงแห่งปัญญาวันหนึ่ง “ต้นกล้าในนาบุญ”จักผลิบานเมล็ดผลและเติบโตอย่างมั่นคงได้เพราะเราปลูกเอง ๒.สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร ดี..เพราะลดละเลิกกิเลสนิวรณ์ได้ ดี..เพราะใช้เสริมพรเพิ่มบุญบารมี ดี..เพราะสร้างความสวัสดีมีชัยให้ชีวิต ดี..เพราะสร้างความสัมฤทธิ์ในการงานดี..เพราะสืบอายุกาลพระพุทธศาสนา ดี..เพราะเป็นคาถาเมตตามหานิยม ดี..เพราะบ่มนิสัยให้ถึงวิมุตติธรรม ๓.ความสุขุมลุ่มลึกจะสอนให้ เราพบ ศิลปะศาสตร์ความผิดพลาดจะสอนให้ เราฉลาด ใช้ชีวิตความมีกัลยาณมิตร จะสอนให้ “เราเข้าใจ” ตนเอง ๔.อย่าคิดว่าการศึกษาในวันนี้ไม่มีผล จงฝึกฝนและเตรียมตนให้พร้อมอยู่เสมอ วันหนึ่งเมื่อ ถึงเวลา ต้องใช้ความสามารถโอกาสนี้แหละ คือ เวทีของคุณ ๕.ยิ่งฝัน “ไกล”เพียงใดยิ่งต้องทำให้ “ใกล้”เพียงนั้น ๖.ทำหน้าที่ของ“เรา” ให้ถูกต้องความดีทั้งผองจักผลิ “ผล” เอง๗. ยิ่งรู้ยิ่งแจ้งยิ่งลับยิ่งคมยิ่งปลูกยิ่งงอกยิ่งปล่อยยิ่งว่างยิ่งง่ายยิ่งงามยิ่งใช้ยิ่งมาคือนัยของคำว่า “ปัญญา” ๘.“ชีวิต”จะมีสักกี่ร้อยหน้าแต่เวลาสั่งการก็มาจาก“จิตดวงเดียว” ๙.“วัยเด็ก” เป็นวัยที่สุขง่ายทุกข์ยากเพราะวิสัยของเด็กมีชีวิตบริสุทธิ์แบบ “ไม่ต้องปรุงแต่ง” อะไรมาก ๑๐.เมื่อเราเชื่อว่า “ต้องชนะ”ความเชื่อนี้ก็จะเป็นพาหนะขับเคลื่อนตัวเราไปสู่ “เส้นทาง” แห่งชัยชนะเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36