ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ศิลปะทวารวดี :วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สารคดี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005410
เลข ISBN 9789747383652
ปีที่นำเข้า 2015-09-15
จำนวนหน้า 296
รายละเอียด ความเป็นมาของคำว่า ทวารวดี การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 6 หลักฐานทางศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-9 พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนทวารวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 และข้อเสนอเรื่องอาณาจักรฟูนัน ; ศิลปกรรมที่นำเข้าจากภายนอก ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 ; ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในดินแดนไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ประติมานวิทยาและภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอย และเครื่องประดับ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.111.47