ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สารคดี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005413
เลข ISBN 9786167767215
ปีที่นำเข้า 2015-09-15
จำนวนหน้า 168
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้นำเสนอความเป็นมาของสิงคโปร์ตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของอังกฤษ เป็นเมืองท่าการค้าที่สัมพันธ์กับมลายูและกลุ่มเกาะใกล้เคียง เป็นสถานีการค้าของอังกฤษที่รุ่งเรืองมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 แม้จะเป็นดินแดนที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติมาตั้งแต่ก่อนจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่ชาวสิงคโปร์ก็สามารถสร้างความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันจนสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติได้ และก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในสังคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21