ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> 7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วศิน ปัญญาวุธตระกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005680
เลข ISBN 9786163760173
ปีที่นำเข้า 2016-03-08
จำนวนหน้า 144
รายละเอียด สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่ได้รับการยกย่องและจดจำมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ทั้งนี้เพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงศรีอยุธยาและมีความมั่งคั่งจากการค้ามากที่สุดในสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย และที่สำคัญยังได้นำความเจริญหลากหลายเข้ามาสู่สังคมไทย จากการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และฮอลันดา ตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔) จนสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวได้ว่า อยุธยากลายเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของสังคมไทย ประกอบกับสังคมอยุธยาในช่วงนี้มีแต่สิ่งใหม่ๆ เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของญี่ปุ่นและชาติตะวันตก ที่ควบคู่มากับการแย่งชิงอำนาจกับมหาอำนาจในภูมิภาคเดียวกัน สังคมอยุธยาในช่วงดังกล่าวจึงถือได้ว่าอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง รัฐจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นี้เองที่มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน อนุชนรุ่นหลังได้จารึกความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้หลายด้าน จนกระทั่งประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “มหาราช” ที่สำคัญพระองค์หนึ่งของไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.136.189