ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารคุณภาพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิตยา เงินประเสริฐศรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวม, การควบคุมคุณภาพ
รหัสหนังสือ­ 02005919
เลข ISBN 9786165560948
ปีที่นำเข้า 2016-05-23
จำนวนหน้า 262
รายละเอียด นหนังสือการบริหารคุณภาพเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระในประเด็นต่อไปนี้ 1) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ 2) ขอบเขตของเครื่องมือและเทคนิคด้านคุณภาพ 3) คุณภาพกับองค์กร และ 4) คุณภาพกับการแข่งขัน จากเนื้อหา 4 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ นักบริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่จะสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรของตน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่สนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67