ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการองค์กรอุตสาหกรรมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรดี จงอัศญากุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, การจัดการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม
รหัสหนังสือ­ 02005924
เลข ISBN 9786165560993
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 285
รายละเอียด การจัดการองค์กรอุตสาหกรรมเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในกลไกการทำงานของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแข่งขันระหว่างหน่วยธุรกิจในโครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาเดียว การกำหนดราคาเชิงซ้อน และการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา ทั้งในส่วนของการรวมตัวในแนวดิ่งและแนวนอน การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า โดยพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อผลการดำเนินงานของตลาด นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมถึงบทบาทของภาครัฐ ทั้งในเรื่องของการกำกับดูแลด้านราคาและแนวทางการสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีการยกตัวอย่างประกอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก ณัฐกานต์ ชูศรีโฉม วันที่ 2021-09-22 21:39:58
 
 
3.239.11.178