ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> โรงเรียนทำเองอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิศิษฐ์ วังวิญญู
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005962
เลข ISBN 9786167115900
ปีที่นำเข้า 2016-06-08
จำนวนหน้า 201
รายละเอียด หนังสือ โรงเรียนทำเอง (Home-made School) ของ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู เล่มนี้ ไม่ใช่คู่มือที่แนะวิธีการสร้าง โฮมสกูล แบบเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ได้มีแบบแผนหรือแนวทางที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้ผู้อ่านที่มีความสนใจอยากทำโรงเรียนทำเองได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ ด้วยเพราะการเรียนรู้ที่จริงแท้ คือเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่รายล้อมรอบตัว คือการเรียนรู้โลกในแบบอย่างที่มันเป็น บนพื้นฐานที่ว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเชื่อมโยงกันฉันใด ความรู้แต่ละศาสตร์แต่ละแขนงก็มีสายสัมพันธ์โยงใยถึงกันและกันฉันนั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราไม่อาจกำหนดหลักสูตรตายตัวแน่ชัดให้กับโฮมสกูลได้ ความสำคัญและความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนำเสนอแง่มุมอีกด้านหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ถูกทัศนคติทางสังคมตีปิดกั้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของบุตรหลาน การจำกัดขอบเขตการประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของครูอาจารย์ และการลดบทบาทพ่อแม่ลงเหลือเพียงการพาลูกเข้าบ่มเพาะในรั้วสถานการศึกษาที่ตนเป็นผู้เลือกสรรเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถ เป็น และ ทำ ได้มากกว่านั้น สำหรับการทำโรงเรียนทำเองหรือโฮมสกูลนั้น นอกเหนือจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็น สะพานเชื่อมโยง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ศาสตร์หรือองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างอเนกอนันต์แล้ว ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเองยังสามารถเปลี่ยนบทบาทเป็น “ผู้เรียนรู้ ไปพร้อมกับเด็กๆ ซึ่งเป็นการเปิดมิติการเรียนการสอนแง่มุมใหม่เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.121.117