ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> มหัศจรรย์วันตรัสรู้อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เธียรนันท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005995
เลข ISBN 9786165264921
ปีที่นำเข้า 2016-06-10
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด “มหัศจรรย์วันตรัสรู้” คือหนังสือ “พุทธประวัติ” ที่นำเสนอโดยจับเอาเฉพาะ “๒๔ ชั่วโมง ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้” มาเล่าใหม่ถึง “หนึ่งวัน” ที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธและมนุษยชาติ เพราะนี่คือ “วันแรก” ที่มหาบุรุษผู้หนึ่งได้ค้นพบ “ปัญญา” อันยิ่งใหญ่ด้วยตนเอง “ปัญญา” ที่นำไปสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงของมวลมนุษย์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.65.228