ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> กำเนิดกรรมฐานเนตรฟ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.สุวินัย ภรณวลัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006015
เลข ISBN 9786165265287
ปีที่นำเข้า 2016-06-14
จำนวนหน้า 370
รายละเอียด กำเนิดกรรมฐานเนตรฟ้า คือ เล่มที่๓ ของซีรีย์ ”บันทึกเนตรฟ้าใจวารี” ในเล่ม แม้จะเน้นการออกกำลังกายในแบบ “สุขภาพเชิงบูรณาการ” แต่ทั้งหมดนั้น ก็เป็นประสบการณ์ การฝึกฝนตนทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับใจตนเอง และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ดังที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเล่มว่า “การเขียนเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ของผมเสมอ” ความอัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่ได้อยู่ที่วัตถุธาตุ หรือรูปเคารพใดๆ แต่การได้เสพ “บันทึกความจริง” ผ่านตัวอักษรที่งดงามของอาจารย์สุวินัยต่างหาก ที่เหมือนมีเวทมนตร์ คลายปมบางปม ขัดเกลาบางด้านของจิตใจ ซึ่งผู้อ่านแต่ละท่านคงได้รับผลที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อให้ท่านอาจได้มีกำลังใจลุกขึ้นมาค้นหา หรือเปลี่ยนแปลงตนเอง อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.125.76