ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> Q ที่คุณควรมี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006051
เลข ISBN 9789744143372
ปีที่นำเข้า 2016-08-24
จำนวนหน้า 170
รายละเอียด นโลกปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยความฉลาดที่ว่านี้ ได้แก่ AQ : ความฉลาดในการฝ่าวิกฤติ BQ : ความฉลาดทางธุรกิจ CQ : ความฉลาดทางวัฒนธรรม EQ : ความฉลาดทางอารมณ์ LQ : ความฉลาดทางภาวะผู้นำ MQ : ความฉลาดทางด้านศีลธรรม PQ : ความฉลาดทางการเมือง SQ : ความฉลาดทางด้านจิตใจและความรู้สึกภายใน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา IQ และ EQ ให้มีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: อ่านจบก่อนเวลาจะคืนหนังสือได้อย่างไร
ชื่อสมาชิก ณัฏฐภาณี หลีเกษม วันที่ 2020-04-15 16:04:56
 
เราสามารถยืมหนังสือได้คราวละ 2 เล่มใช่มั๊ยคะ และถ้าเราอ่าน 1 เล่ม จบก่อนเวลา เราจะคืนหนังสือได้อย่างไรคะ
 
หัวข้อ: เข้าอ่านไม่ได้สักเล่มเลย
ชื่อสมาชิก กชวิมล ไชยะโสดา วันที่ 2018-09-15 17:43:02
 
อ่านไม่ได้เลย
 
54.158.251.104