ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ทองอินทร์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006055
เลข ISBN 9789744143877
ปีที่นำเข้า 2016-08-24
จำนวนหน้า 218
รายละเอียด พูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและในทุกๆ สถานการณ์อย่างมั่นใจ -การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำงาน -การสนทนาการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ -การสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน -การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ -การสนทนาเพื่อการเข้าสังคม -การแสดงความขอบคุณ -การแสดงความยินดีในวาระโอกาสต้าง ๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.31.206