ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาอาเซียนเล่มเดียวเอาอยู่อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006096
เลข ISBN 9789744142894
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด หนังสือเล่มเดียวที่จะทำให้คุณเก่งทุกภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ภาษา ได้แก่ ลาวพม่า เขมร พิลิปีโน เวียดนาม และมาลายู ทั้งประโยคพื้นฐาน คำศัพท์และประโยคสั้น ๆ ที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การันตีคุณภาพโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ถ้าคุณไม่อ่านเล่มนี้ ระวัง! คุณจะคุยกับเขา “ไม่...รู้...เรื่อง”
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.4.147