ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> 10 เบื้องแล้วจึงล่องหนอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006198
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-22
จำนวนหน้า 48
รายละเอียด เรื่อง10เบื้องแล้วจึงล่องหนนี้ ให้แง่คิดในการปลดพันธนาการในตัวตนออกในแต่ละด้าน จนครบทั้งสิบทิศ ซึ่งจะทำให้ชนะตนเองได้และใช้หลักคำสอน ของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่า ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือต่อตัวนั้น ก็เป็นเพียงอุปทาน แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก่ตน เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน และหวังว่าทุกตอนในทุกทิศในเรื่องนี้จะเป็นแง่คิดในการปลดพันธนาการในตัวตนคือความยึดมั่น ถือมั่นในตัวตนได้จนครบทุกทิศทุกทำง 10เบื้องแล้วจึงล่องหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนนำคำสอนของพระพุทธเจ้านำเป็นแนวทำงในการค้บพบหนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.65.228