ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ล่าเหยื่อที่ต้องปล่อยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006199
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-22
จำนวนหน้า 55
รายละเอียด ในวัฏสงสาร มีการเวียนเป็นผู้ล่าและเป็นเหยื่่อซึ่งกันและกัน การจะพ้นจากการเป็นเหยื่่อหรือพ้นจากเวรนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และที่สำคัญคือการไม่จองเวรอันจะเป็นเหตุให้ไม่พ้นไปจากเวรนั้น เรื่องล่าเหยื่่อที่ต้องปล่อยนี้เป็นเรื่องราวการรอดพ้นจากการตกเป็นผู้ที่ได้รับเวร ไม่ว่าจะเผชิญกับสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นเหมือนผู้ล่า ก็ใช้หลักธรรมนาทางเพื่อการไม่ตอบสนองเวรแก่กัน หรือการเอาตัวรอดจากการเผชิญสิ่งที่มีอานาจค่ะ แง่คิดในการเผชิญสิ่งใดๆที่มีอำนาจในเรื่องนี้คือ ใช้สติสัมปชัญญะควบคู่กันเพื่อให้รอดพ้นไปได้อย่างไม่มีเวร คือนอกจากจะรอดพ้นไปได้แล้วยัง ไม่ก่อเวรแก่กันขึ้นด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.117.166