ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> วิถีงดงามอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006200
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-22
จำนวนหน้า 49
รายละเอียด การค้นหาความสงบนั้นจะพบได้ในตนโดยไม่ต้องแสวงหาจากที่อื่นที่ใด วิถีชีวิตที่จะเข้าถึงความสงบจึงเป็นวิถีที่สำรวมระวังตนคือมีศีลสม่าเสมอ จะช่วยให้ไม่ไปหลงติดหรือพัวพันอยู่กับสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากตนเองมากเกินไป และสามารถเข้าถึงความสงบซึ่งแท้จริงแล้วมีอยู่ภายในตน วิถีงดงามเป็นเรื่่องที่ต้องสารวมกายและใจโดยยึดหลักศีล5 เพื่อการไม่กระทำต่อสิ่งใดอย่างเกินเลยจนหาทางบรรเทาหรือระงับเพื่อให้มีความสงบไม่ได้ ถ้าอยู่ในขอบเขตของศีล5ทั้งกายและใจจะช่วยให้ชีวิตไม่ถลำลึกในสิ่งที่เกี่ยวข้องจนเกินจะยุติได้ สาหรับการดำรงชีวิตแล้วสิ่งที่จะยุติเรื่องใดๆนั้นคือการมาถึงความสงบนั่นเอง เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่มีความแน่นอน การไปถึงสิ่งใดๆจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันการยุติอันจะเกิดขึ้นได้ แต่หากเข้าถึงภายในตนโดยนิ่งได้ ก็จะระงับสิ่งที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกได้และเป็นวิถีที่งดงามเหมือนน้ำซึ่งนิ่งและใสได้ในชีวิต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.125.76