ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> สมบัติมีจริงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006201
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-22
จำนวนหน้า 59
รายละเอียด ในเรื่่องสมบัติมีจริงนี้กล่าวถึงผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลจนมีจิตใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมีกุศลจิตที่แน่วแน่และมั่นคง มีพลังงาน ในจิตใจทีมีความเสถียรเมื่อสั่งสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นแล้วก็พอที่จะมีรังสีแห่งความดีงามที่เห็นได้ เป็นลักษณะเปล่งประกายดังที่ได้กล่าวถึงเมื่่อมีการให้ความสาคัญกับการเพิ่มพลังในกายด้วยการออกกาลังกาย ก็ควรสั่งสมพลัง ในจิตใจให้มากจนไม่เปลี่่ยนแปลงเป็นกุศลจิตเช่นกัน พลังที่มีในกุศลจิตที่แน่วแน่และมั่นคงจะส่งผลให้มีความเรืองรองในชีวิตได้และเป็นสมบัติที่มีจริง เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีและเป็นสมบัติ ที่ติดตัวแบ่งปันกันไม่ได้ ต้องสั่งสมด้วยตนเองแม้ต้องใช้ความพยายามมากก็เป็นพลังงานที่ทดแทน จากที่อื่่นไม่ได้และสั่งสมขึ้นได้ในตน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.207.90