ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> หัวใจ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006206
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-23
จำนวนหน้า 91
รายละเอียด ความสำเร็จมีขึ้นได้ด้วยอาศัยการทำความเพียร ไม่ว่าเป็นความสาเร็จใน ทางโลกหรือ ความ สาเร็จในทางธรรมก็ต้องใช้ความเพียรเพื่อบรรลุถึงความสาเร็จ ดังที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรในบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ครบ 30 ข้อ จนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการดำเนินชีวิตก็มีสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินและดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต นั่นคือ หัวใจ ซึ่งทำงานอย่างสงบเงียบอยู่ภายใน การทำงานของหัวใจเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เต็มที่ และอยู่เหนืออำนาจการควบคุมของจิตใจ หัวใจจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอ เต็มที่ และอยู่เหนือทุกฐานะสำหรับชีวิตที่มักขึ้นอยู่กับร่างกายและจิตใจ การดำเนินไปอย่างสงบเงียบแต่แฝงด้วยพลังอำนาจเช่นหัวใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ เต็มที่ อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของจิตใจหรืออยู่เหนือทุกฐานะของสิ่งมีชีวิต เป็นเบื้องหลังทุกก้าวในการดำเนินไปของชีวิต นั่นคือส่วนที่อยู่ในตัวทุกคนโดยไม่รู้สึกตัว แต่การไปถึงความสำเร็จของชีวิตนั้นเป็นไปได้แตกต่างกัน ซึ่่งต้องใช้ความเพียรสำหรับจิตใจประกอบกับร่างกายด้วย การทาความเพียรสำหรับจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกับการทำงานของหัวใจ คือต้องใช้ความเพียรอย่างสม่ำเสมอ เต็มที่ และอยู่เหนือทุกฐานะดังที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรในบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี ซึ่งเรื่่องนี้ได้อ้างอิงการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.46.172