ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ตั้งแต่เกิดอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006207
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-23
จำนวนหน้า 54
รายละเอียด สิ่งที่ได้พบเจอมาในชีวิตนั้นมีได้ทั้งที่เป็นความสุขและเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาในชีวิตมาในช่วงใดก็มีทั้งสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ควบคู่กันอยู่เหมือนเป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้าจะละความทุกข์ก็ต้องละความสุขให้ได้ด้วยว่ามีอยู่เป็นสิ่งที่คู่กัน เรื่องนี้เป็นเรื่่องหนึ่่งที่บอกว่าความสุขและความทุกข์มีอยู่คู่กันอ่านแล้วคงได้แรงบันดาลใจในการสละความทุกข์และความสุขได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.56.97