ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ความเข้าใจทิพย์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006208
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-23
จำนวนหน้า 66
รายละเอียด เมื่อชีวิตละจากร่างกายที่ไม่หายใจ สุคติจึงเป็นภพภูมิสำหรับอยู่อาศัย เมื่อเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดสูญ การมีชีวิตภายหน้าในภพภูมิใหม่ที่เป็นรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า "อัญรูป" ชีวิตในสวรรค์ที่อาศัยความดีเป็นฐานในการดำรงอยู่ในหนทางสวรรค์ ที่เป็นอนาคตสำหรับชีวิตที่เพียรตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดี เรียกว่า "แดนทิพย์" โดยจะนำเสนอความเข้าใจในทิพย์ที่อยู่บนทางแห่งความดี ทั้ง 10 อย่าง 1.สภาพอัญฤทธิ์ 2.สภาพอัญรัศมี 3.สภาพอัญผลอันเจริญ 4.สภาพอัญิานุภาพ 5.อัญสมบัติของหวาน 6.อัญเวที 7.สภาพอัญผู้หญิงฉลาด 8.อัญรูปเพชรที่มิใช่รูปของมนุษย์ 9.อัญนาบุญ 10.อัญดาวอังคาร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.219.103