ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ต้นกำเนิดอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006212
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-26
จำนวนหน้า 57
รายละเอียด การมองความจริงที่เชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคตตามความเข้าใจในความไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ นำเสนอด้วยการนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องปฏิจสมุปบาทมาประยุกต์ใช้ในการเข้าใจสาเหตุของทุกข์และการให้แนวทางสำหรับการดับทุกข์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.101.84