ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ตามาลีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุญญตา กะตาศรี
สำนักพิมพ์ เรืองรัตนจัทร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006215
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-09-27
จำนวนหน้า 51
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการมองให้เห็นอย่างชัดเจนตามที่เป็นจริงและเห็นได้ทันการ จึงจะเห็นค่าของสิ่งที่มีและมองได้ตรงตามที่มีอยู่หรือทันตามความจำเป็นในสิ่งนั้น มองเห็นสิ่งที่จำเป็นตามควร มองเห็นค่าของสิ่งใดโดยไม่สายเกินการ มองด้วยความสงบและนิ่งได้ มองแล้วได้ประโยชน์ในทางที่เจริญได้ เป็นเรื่องที่มองโดยใช้ทรัพย์แห่งตนจึงอาจไม่ได้หมายถึงการก้าวเดินออกไปหาสิ่งต่างๆ แต่เป็นการมองด้วยการพินิจ พิจารณา มองด้วยศรัทธา และมองค่าในสิ่งใดตามเวลาที่ควร เรื่องนี้จึงเกี่ยวกับการมองเห็นค่าสิ่งต่างๆด้วยความคู่ควร เป็นปรัชญาสำหรับการก้าวที่เจริญอีกเรื่องหนึ่ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.4.147