ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาสอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อี้หงษ์ โง้ว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006722
เลข ISBN 9786165562041
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 139
รายละเอียด หนังสือ กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการหมักเอทานอล โดยมีเนื้อหาหลักทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหมักและการกลั่นเอทานอลจากโมลาสหรือกากน้ำตาล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเอทานอลอย่างยิ่ง องค์ความรู้ของหนังสือเล่มนี้ได้รับการถ่ายทอด กลั่นกรอง และเรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหมักและการกลั่นเอทานอลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพินิจวิเคราะห์ในการผนวกเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีการหมักและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก ได้ร่วมมือกันปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้เป็นคู่มือของการหมักเอทานอลจากโมลาสฉบับภาษาไทยเล่มแรกที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการหมักและกระบวนการกลั่นเอทานอลจากกากน้ำตาล ทำให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.160.97