ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> จากสายน้ำสู่นครอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประกาศิต คนไว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006851
เลข ISBN 9789740202370
ปีที่นำเข้า 2018-01-10
จำนวนหน้า 162
รายละเอียด รวมเรื่องสั้นไทยจำนวน 10 เรื่อง กล่าวถึงการใช้ชีวิตของคนชนบท โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองของ “คนหนุ่ม” ซึ่งผ่านการใช้ชีวิตในเมืองสลับกับชนบทอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง โดยบางเรื่องปรากฏมุมมองเกี่ยวกับแม่ที่มีต่อลูก ลูกที่มีต่อแม่ ไปจนบรรยายถึงความรักของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงสาว เหนืออื่นใด แนวเรื่องของเล่มยังกล่าวถึง “การกดขี่” ของผู้ที่เหนือกว่าต่อคนยากไร้ จนถึงการกดขี่ที่มีต่อคนยากไร้ด้วยกัน ซึ่งสังคมไทยกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าว เจือปนด้วยทัศนคติของผู้เขียนต่อการเมืองไทยในปัจจุบันอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102