ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับดักวิถีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พรศิริ บูรณเขตต์.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006872
เลข ISBN 9789743239670
ปีที่นำเข้า 2018-01-11
จำนวนหน้า 290
รายละเอียด ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นับวันจะหายไปจากท้องถิ่น ผู้เขียนจึงหยิบยกกับดักสัตว์ต่างๆ มาอธิบายตั้งแต่ลักษณะ วิธีการใช้ พร้อมภาพลายเส้นแสดงวิธีการใช้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142