ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> มัสยิดในกรุงเทพฯอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007220
เลข ISBN 9789740212799
ปีที่นำเข้า 2018-02-12
จำนวนหน้า 236
รายละเอียด สถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมแห่งสยาม สะท้อนภาพประวัติศาสตร์สังคมชาวมุสลิม ที่ปรับเปลี่ยนไปแต่ละยุคสมัยนับแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.4.147