ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> มหาธาตุอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธนธร กิตติกานต์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007222
เลข ISBN 9789740213000
ปีที่นำเข้า 2018-02-12
จำนวนหน้า 327
รายละเอียด มหาธาตุ ศาสนสถานสำคัญในพุทธศาสนา ในอดีตจะมีมหาธาตุตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพียงแห่งเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งเมือง หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อ ที่มาที่ไป รวมไปถึงพัฒนาการรูปแบบมหาธาตุในวิถีชาวพุทธตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30