ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ศิลปะเวียดและจามอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007224
เลข ISBN 9789740213116
ปีที่นำเข้า 2018-02-12
จำนวนหน้า 192
รายละเอียด นำเสนอศิลปกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนเรียนรู้รากเหง้าแห่งอาเซียน แบ่งออกเป็นศิลปะเวียดที่มีอยู่หนาแน่นบริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนาม และศิลปะจามที่พบได้ในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.73