ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ที่เพิ่งสร้าง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วริศรา ตั้งค้าวานิช
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007226
เลข ISBN 9789740213185
ปีที่นำเข้า 2018-02-12
จำนวนหน้า 331
รายละเอียด ศึกษาการสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วง พ.ศ.2450-2534 ซึ่งทำให้เห็นวิธีคิดของผู้เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัยที่เขียนในช่วงบริบทนั้นๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.117.166