ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ศิลปะพม่าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศักดิ์ชัย สายสิงห์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007229
เลข ISBN 9789740213406
ปีที่นำเข้า 2018-02-12
จำนวนหน้า 346
รายละเอียด นำเสนอศิลปกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนเรียนรู้รากเหง้าแห่งอาเซียน อาณาจักรที่ถูกเรียกว่าเป็น “ดงเจดีย์” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอเจดีย์อันหลากหลายของพม่าเท่านั้น หากแต่เสนอทั้งประติมากรรมและพระพุทธรูปด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218