ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> มันยากที่จะเป็นมลายูอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศรยุทธ เอี่ยมเอี้อยุทธ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007263
เลข ISBN 9789740215189
ปีที่นำเข้า 2018-02-13
จำนวนหน้า 312
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู และ อาจรวมไปถึงความเป็นไทยด้วย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวโดยการนิยามของรัฐหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนา แต่มีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองและตามการปรับตัวของผู้คน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.121.117