ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ภาณุ ตรัยเวช
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007274
เลข ISBN 9789740214748
ปีที่นำเข้า 2018-02-13
จำนวนหน้า 481
รายละเอียด วาทกรรม ฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้ง เป็นมายาคติในสังคมที่ไม่รู้เท่าทันการครอบงำทางความคิด ภาพของสาธารณรัฐไวมาร์ ภาพของฮิตเลอร์ในหนังสือเล่มนี้ซึ่ง ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันชอบธรรม จึงเป็นการลบล้างมายาคติดังกล่าว เพื่อไม่ให้สังคมในยุคปัจจุบันก้าวพลาดเฉกเช่นที่สาธารณรัฐไวมาร์ประสบมาก่อน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.209.138