ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ศิลปะชวา
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007284
เลข ISBN 9789740214069
ปีที่นำเข้า 2018-02-13
จำนวนหน้า 224
รายละเอียด ศิลปะชวา เป็นหนังสือในชุด ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวา แบ่งออกเป็นหมู่เกาะ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชวาตะวันออก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.85.80.239