ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชาตรี ประกิตนนทการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007413
เลข ISBN 9789740204398
ปีที่นำเข้า 2018-03-08
จำนวนหน้า 238
รายละเอียด เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงระหว่างปี 2475-2490 โดยผู้เขียนนิยามชื่อเรียกใหม่ว่า “ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” เป็นการเปิดมุมมองการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมในมิติใหม่ที่เน้นการอธิบายเชื่อมโยงไปกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในแง่มุมที่หลากหลาย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.157.152